อ.วราภรณ์ ภู่ภักดีพันธ์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon5004907
ปัญหาพิเศษทางการเกษตร
Sect. 01

จามจุรี

Tue5063101
หลักการประมง
Sect. 01

จามจุรี

Wed5002102
การเกษตรเพื่อชีวิตที่ดี
Sect. 01

A207

Thu5172101
หลักเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
Sect. 01

จามจุรี

Fri5002102
การเกษตรเพื่อชีวิตที่ดี
Sect. 02

A207

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-6) 630451101 (เกษตรศาสตร์) 5004907 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 01 จามจุรี
2 Tue (1-4) 640451101 (เกษตรศาสตร์) 5063101 หลักการประมง 01 ( TEACHER_2 ) จามจุรี
3 Wed (1-3) 590000001 (-) 5002102 การเกษตรเพื่อชีวิตที่ดี 01 ( TEACHER_2 ) A207
4 Thu (6-9) 630451101 (เกษตรศาสตร์) 5172101 หลักเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 01 จามจุรี
5 Fri (5-7) 590000001 (-) 5002102 การเกษตรเพื่อชีวิตที่ดี 02 ( TEACHER_2 ) A207