อ.วรรณกนก เขื่อนสุข
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
Sect. 99

วทอ208

Tue5072403
การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหาร
Sect. 01

วทอ208

Wed5072601
อาหารเพื่อสุขภาพ
Sect. 01

A305

Thu
Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 590000003 (-) 5000110 พืชพรรณเพื่อชีวิต 99 วทอ208
2 Tue (1-5) 650455801 (เทคโนโลยีการอาหาร) 5072403 การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหาร 01 วทอ208
3 Wed (1-3) 590000001 (-) 5072601 อาหารเพื่อสุขภาพ 01 A305