อ.วรพล มะโนสร้อย
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue7001104
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร
Sect. 01

EN304

Wed5541402
การออกแบบสื่อดิจิตอล
Sect. 01

A306

Thu
Fri7001101
การเขียนแบบวิศวกรรม
Sect. 02

1901

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (6-9) 650162201 (วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง) 7001104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร 01 EN304
2 Tue (6-9) 650462201 (วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง) 7001104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร 02 EN304
3 Wed (1-3) 590000001 (-) 5541402 การออกแบบสื่อดิจิตอล 01 A306
4 Fri (6-9) 660462201 (วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง) 7001101 การเขียนแบบวิศวกรรม 02 1901
5 Fri (6-9) 660466801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 7001101 การเขียนแบบวิศวกรรม 03 1901