ผศ.ดร.วรพรรณ รัตนทรงธรรม
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon3521108
กฎหมายวิชาชีพบัญชีและกฎหมายพาณิชย์
Sect. 01

FMS313

Tue
Wed3524302
การสอบบัญชี
Sect. 03

FMS104

Thu3532205
การภาษีอากร 2
Sect. 01

FMS314

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (5-7) 660439801 (การบัญชี) 3521108 กฎหมายวิชาชีพบัญชีและกฎหมายพาณิชย์ 01 FMS313
2 Wed (1-3) 650139801 (การบัญชี) 3524302 การสอบบัญชี 03 FMS104
3 Thu (5-7) 650439801 (การบัญชี) 3532205 การภาษีอากร 2 01 FMS314