ผศ.ดร.วจี ปัญญาใส
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1043412
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Sect. 01

A207

1043412
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Sect. 20

ED307

Tue1043412
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Sect. 16

A207

1023620
การจัดการเรียนรู้สำหรับครูเคมี
Sect. 01

ED306

Wed
Thu1043412
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Sect. 21

A206

1043412
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Sect. 27

A208

Fri1043412
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Sect. 07

A208

1043412
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Sect. 06

A208

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 640310101 (ภาษาไทย) 1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 01 A207
2 Mon (6-9) 640314002 (การศึกษาปฐมวัย) 1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 20 ED307
3 Mon (6-9) 640315201 (วิทยาศาสตร์(เอกเคมี)) 1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 22 ED307
4 Tue (1-4) 640312803 (การประถมศึกษา) 1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 16 A207
5 Tue (6-9) 640315201 (วิทยาศาสตร์(เอกเคมี)) 1023620 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูเคมี 01 ED306
6 Thu (1-4) 640314003 (การศึกษาปฐมวัย) 1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 21 A206
7 Thu (6-9) 640318101 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาเกาหลี)) 1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 27 A208
8 Fri (1-4) 640310302 (สังคมศึกษา) 1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 07 A208
9 Fri (6-9) 640310301 (สังคมศึกษา) 1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 06 A208