อ.ลลิตา สัมฤทธิตานนท์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1553233
การเขียนความเรียง
Sect. 01

1142

0001103
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Sect. 45

GE1028

Tue0001103
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Sect. 06

GE1031

1551605
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Sect. 02

1145

Wed
Thu0001103
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Sect. 29

GE1024

1554801
การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาอังกฤษ
Sect. 99

713

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 640440201 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษ)) 1553233 การเขียนความเรียง 01 1142
2 Mon (1-3) 640440211 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล)) 1553233 การเขียนความเรียง 02 1142
3 Mon (6-9) 650428701 (วิทยาการข้อมูล) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 45 GE1028
4 Mon (6-9) 650429401 (สิ่งแวดล้อม) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 46 GE1028
5 Mon (6-9) 650429701 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 47 GE1028
6 Mon (6-9) 650434931 (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 50 GE1028
7 Tue (1-4) 650462201 (วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 06 GE1031
8 Tue (1-4) 650465511 (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 07 GE1031
9 Tue (1-4) 650465611 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 08 GE1031
10 Tue (1-4) 650465621 (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 09 GE1031
11 Tue (1-4) 650466511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10 GE1031
12 Tue (1-4) 650467501 (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 14 GE1031
13 Tue (1-4) 650467701 (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 15 GE1031
14 Tue (6-8) 660433601 (เศรษฐกิจดิจิทัล) 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 02 1145
15 Thu (1-4) 650310802 (พลศึกษา) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 29 GE1024
16 Thu (5-7) 590000003 (-) 1554801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาอังกฤษ 99 713