อ.เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon5542301
วัสดุอุตสาหกรรม
Sect. 01

ทอ2905

Tue0001213
การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยแฟชั่น
Sect. 01

A401

Wed
Thu5543504
การออกแบบดิจิทัลการตลาด
Sect. 01

EN302

Fri5541201
พื้นฐานการออกแบบ
Sect. 01

EN305

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (6-11) 650465611 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) 5542301 วัสดุอุตสาหกรรม 01 ทอ2905
2 Mon (6-11) 650465621 (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ) 5542301 วัสดุอุตสาหกรรม 02 ทอ2905
3 Tue (6-8) 640440201 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษ)) 0001213 การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยแฟชั่น 01 A401
4 Tue (6-8) 640440211 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล)) 0001213 การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยแฟชั่น 02 A401
5 Thu (1-6) 640465621 (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ) 5543504 การออกแบบดิจิทัลการตลาด 01 EN302
6 Fri (1-3) 660465621 (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ) 5541201 พื้นฐานการออกแบบ 01 EN305