อ.เรณู เมฆทับ
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue3524204
การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจชุมชน
Sect. 03

FMS106

3524308
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Sect. 03

FMS407

Wed3524204
การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจชุมชน
Sect. 04

FMS401

Thu3523305
รายงานการเงินและการวิเคราะห์
Sect. 03

FMS105

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-4) 660139801 (การบัญชี) 3524204 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจชุมชน 03 FMS106
2 Tue (6-8) 650439801 (การบัญชี) 3524308 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 03 FMS407
3 Wed (1-4) 660139802 (การบัญชี) 3524204 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจชุมชน 04 FMS401
4 Thu (1-3) 650139802 (การบัญชี) 3523305 รายงานการเงินและการวิเคราะห์ 03 FMS105