อ.รัฐพล ดุลยะลา
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon5573202
เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน
Sect. 02

EN403

1004803
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
Sect. 13

ออกฝึก13

Tue5574103
อุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม
Sect. 99

EN403

Wed
Thu5573202
ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน
Sect. 01

EN403

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (6-11) 640465511 (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 5573202 เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 02 EN403
2 Mon (13-13) 630310901 (อุตสาหกรรมศิลป์) 1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 13 ( TEACHER_2 ) ออกฝึก13
3 Tue (6-11) 590000003 (-) 5574103 อุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม 99 EN403
4 Thu (6-11) 640310901 (อุตสาหกรรมศิลป์) 5573202 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 01 EN403