อ.ดร.รักศักดิ์ เลิศคงคาทิพย์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue1031702
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
Sect. 13

ED401

Wed1031702
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
Sect. 10

ED402

Thu1031702
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
Sect. 01

ED402

1031102
หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
Sect. 01

ED206

Fri1034901
การสัมมนาและการฝึกอบรมเทคโนโลยีการศึกษา
Sect. 99

ED307

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (6-9) 650313501 (ดนตรีศึกษา) 1031702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 13 ED401
2 Wed (1-4) 650310901 (อุตสาหกรรมศิลป์) 1031702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 10 ED402
3 Wed (1-4) 650315401 (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์) 1031702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 14 ED402
4 Thu (1-4) 640310401 (คณิตศาสตร์) 1031702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 01 ED402
5 Thu (1-4) 650318101 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาเกาหลี)) 1031702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 16 ED402
6 Thu (6-9) 660315401 (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์) 1031102 หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 01 ED206
7 Fri (1-4) 590000003 (-) 1034901 การสัมมนาและการฝึกอบรมเทคโนโลยีการศึกษา 99 ED307