รศ.ดร.ระพินทร์ โพธิ์ศรี
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1042106
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Sect. 02

A206

1042106
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Sect. 01

A206

Tue1042106
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Sect. 03

A206

Wed1042106
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Sect. 08

A402

Thu
Fri1042106
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Sect. 06

ED306

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 650310202 (ภาษาอังกฤษ) 1042106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 02 A206
2 Mon (6-9) 650310201 (ภาษาอังกฤษ) 1042106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 01 A206
3 Tue (6-9) 650310501 (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 1042106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 03 A206
4 Wed (1-4) 650314001 (การศึกษาปฐมวัย) 1042106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 08 A402
5 Fri (1-4) 650311101 (เกษตรศาสตร์) 1042106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 06 ED306
6 Fri (1-4) 650316201 (วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)) 1042106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 11 ED306