อ.เยาวเรศ แตงจวง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon2591301
หลักสังคมวิทยาเบื้องต้น
Sect. 01

733

Tue
Wed2593403
สวัสดิการผู้สูงอายุ
Sect. 01

GE1024

Thu2533404
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนา
Sect. 01

733

Fri2594119
สัมมนาปัญหาทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
Sect. 01

A902

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 660449901 (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 2591301 หลักสังคมวิทยาเบื้องต้น 01 733
2 Wed (1-3) 590000001 (-) 2593403 สวัสดิการผู้สูงอายุ 01 GE1024
3 Thu (5-7) 650449901 (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 2533404 เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนา 01 733
4 Fri (1-4) 630449901 (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 2594119 สัมมนาปัญหาทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 01 ( TEACHER_2 ) A902