ผศ.ดร.ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon5511402
สถิติในงานอุตสาหกรรม
Sect. 02

EN102

Tue5503101
การจัดการพลังงานเบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม
Sect. 01

ทอ2903

Wed
Thu
Fri7074101
ระบบและมาตรฐานการจัดการพลังงาน
Sect. 01

ทอ2902

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 640465621 (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ) 5511402 สถิติในงานอุตสาหกรรม 02 EN102
2 Mon (1-3) 650165621 (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ) 5511402 สถิติในงานอุตสาหกรรม 03 EN102
3 Tue (1-3) 640465511 (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 5503101 การจัดการพลังงานเบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม 01 ทอ2903
4 Tue (1-3) 640465621 (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ) 5503101 การจัดการพลังงานเบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม 02 ทอ2903
5 Fri (1-3) 640467701 (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) 7074101 ระบบและมาตรฐานการจัดการพลังงาน 01 ทอ2902