อ.ดร.มณฑณ ศรีสุข
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue
Wed
Thu0001205
นวัตกรรมและสุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว
Sect. 01

GE1031

Fri1651101
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Sect. 01

GE10210

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Thu (1-3) 640434951 (การจัดการธุรกิจบริการ) 0001205 นวัตกรรมและสุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว 01 GE1031
2 Thu (1-3) 650434711 (นิเทศศาสตร์) 0001205 นวัตกรรมและสุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว 02 GE1031
3 Fri (5-7) 660441801 (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) 1651101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 01 GE10210