อ.มญชุดา สุพรจักร์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon2553314
การบริหารจัดการโครงการ
Sect. 02

1145

2553314
การบริหารจัดการโครงการ
Sect. 01

1145

Tue
Wed2551105
การเมืองการปกครองไทย
Sect. 01

GE1034

Thu
Fri2551102
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
Sect. 01

1145

2553312
เทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่
Sect. 99

1112

Sat2551102
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
Sect. 04

1146

2553314
การบริหารจัดการโครงการ
Sect. 03

1141

Sun2553314
การบริหารจัดการโครงการ
Sect. 04

1144

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 640446102 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2553314 การบริหารจัดการโครงการ 02 1145
2 Mon (5-7) 640446101 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2553314 การบริหารจัดการโครงการ 01 1145
3 Wed (1-3) 660310301 (สังคมศึกษา) 2551105 การเมืองการปกครองไทย 01 GE1034
4 Fri (1-3) 660446101 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2551102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 01 1145
5 Fri (1-3) 660446102 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2551102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 02 1145
6 Fri (5-7) 590000003 (-) 2553312 เทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่ 99 1112
7 Sat (1-3) 661446101 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2551102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 04 1146
8 Sat (5-7) 641446101 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2553314 การบริหารจัดการโครงการ 03 1141
9 Sun (5-7) 651446101 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2553314 การบริหารจัดการโครงการ 04 1144