อ.ดร.ภูมิพัฒน์ พัทดิพันธ์ปรีดา
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon5001104
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตร
Sect. 01

นนทรีย์

Tue5004106
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืช
Sect. 01

เพาะเลี้ยง

Wed
Thu
Fri5151101
เทคโนโลยีทางการเกษตรเบื้องต้น
Sect. 02

นนทรีย์

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (6-8) 650451101 (เกษตรศาสตร์) 5001104 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตร 01 นนทรีย์
2 Tue (1-4) 630451101 (เกษตรศาสตร์) 5004106 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืช 01 เพาะเลี้ยง
3 Fri (6-9) 660451101 (เกษตรศาสตร์) 5151101 เทคโนโลยีทางการเกษตรเบื้องต้น 02 นนทรีย์