อ.ภูดิท เรืองรอง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon2552101
การปกครองท้องถิ่นไทย
Sect. 03

N133

Tue2551102
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
Sect. 03

N134

Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (6-8) 650486111 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2552101 การปกครองท้องถิ่นไทย 03 N133
2 Tue (5-7) 660486111 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2551102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 03 N134