ผศ.ดร.ภีรวัฒน์ นนทะโชติ
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue
Wed
Thu2593102
สถิติและการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
Sect. 01

A902

Fri2594119
สัมมนาปัญหาทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
Sect. 01

A902

2593111
การวางแผนและการจัดทำโครงการเพื่อการพัฒนา
Sect. 01

A902

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Thu (6-9) 640449901 (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 2593102 สถิติและการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 01 A902
2 Fri (1-4) 630449901 (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 2594119 สัมมนาปัญหาทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 01 A902
3 Fri (6-9) 640449901 (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 2593111 การวางแผนและการจัดทำโครงการเพื่อการพัฒนา 01 A902