อ.ภานุวัฒน์ ขันจา
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue7013310
เทคโนโลยีเว็บ
Sect. 01

EN301

Wed7013309
ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
Sect. 02

EN301

Thu7013308
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา
Sect. 01

EN301

7013301
ระบบฐานข้อมูล
Sect. 01

EN301

Fri7013309
ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
Sect. 01

EN301

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-4) 650166801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 7013310 เทคโนโลยีเว็บ 01 EN301
2 Wed (1-4) 630466801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 7013309 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 02 EN301
3 Thu (1-4) 640166801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 7013308 โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา 01 EN301
4 Thu (1-4) 640466801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 7013308 โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา 02 EN301
5 Thu (6-9) 650466801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 7013301 ระบบฐานข้อมูล 01 EN301
6 Fri (6-9) 640166801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 7013309 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 01 EN301
7 Fri (6-9) 640466801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 7013309 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 03 EN301