อ.ดร.ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1652205
มรดกวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
Sect. 01

1143

Tue
Wed1653210
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
Sect. 01

735

Thu1654602
การจัดการประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและงานนิทรรศการ
Sect. 01

735

1654901
สัมมนาการท่องเที่ยว
Sect. 01

735

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (5-7) 650441801 (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) 1652205 มรดกวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว 01 1143
2 Mon (5-7) 660441801 (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) 1652205 มรดกวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว 02 1143
3 Wed (1-3) 640441801 (การท่องเที่ยว) 1653210 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 01 735
4 Thu (1-3) 630441801 (การท่องเที่ยว) 1654602 การจัดการประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและงานนิทรรศการ 01 735
5 Thu (5-7) 630441801 (การท่องเที่ยว) 1654901 สัมมนาการท่องเที่ยว 01 735