ผศ.ดร.ไพโรจน์ นะเที่ยง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue5504904
โครงงานปริญญานิพนธ์ 2
Sect. 03

ทอ2904 ,ทอ2904

5504904
โครงงานปริญญานิพนธ์ 2
Sect. 03

ทอ2904 ,ทอ2904

Wed
Thu
Fri5511301
กรรมวิธีการผลิต
Sect. 01

ทอ2904

5504903
โครงงานปริญญานิพนธ์ 1
Sect. 02

EN102

5542207
ปฏิบัติการหัตถกรรมและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
Sect. 01

ทอ2904

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-4) 630466511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 5504904 โครงงานปริญญานิพนธ์ 2 03 ทอ2904,ทอ2904
2 Tue (6-10) 630466511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 5504904 โครงงานปริญญานิพนธ์ 2 03 ทอ2904,ทอ2904
3 Fri (1-3) 660466511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 5511301 กรรมวิธีการผลิต 01 ทอ2904
4 Fri (4-4) 650166511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 5504903 โครงงานปริญญานิพนธ์ 1 02 EN102
5 Fri (6-11) 650310901 (อุตสาหกรรมศิลป์) 5542207 ปฏิบัติการหัตถกรรมและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 01 ทอ2904