อ.ดร.สรวิชญ์ เผ่าดี
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1643201
อารยธรรมโลก
Sect. 01

ED924

1643201
อารยธรรมโลก
Sect. 02

ED924

Tue1522101
ศาสนศึกษา
Sect. 01

A403

1004803
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
Sect. 06

ออกฝึก6

Wed
Thu1522101
ศาสนศึกษา
Sect. 02

A307

1004803
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
Sect. 07

ออกฝึก7

Fri1005801
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Sect. 96

ออกฝึก096

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 640310301 (สังคมศึกษา) 1643201 อารยธรรมโลก 01 ED924
2 Mon (6-8) 640310302 (สังคมศึกษา) 1643201 อารยธรรมโลก 02 ED924
3 Tue (1-3) 650310301 (สังคมศึกษา) 1522101 ศาสนศึกษา 01 A403
4 Tue (13-13) 630310301 (สังคมศึกษา) 1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 06 ออกฝึก6
5 Thu (6-8) 650310302 (สังคมศึกษา) 1522101 ศาสนศึกษา 02 A307
6 Thu (13-13) 630310302 (สังคมศึกษา) 1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 07 ออกฝึก7
7 Fri (12-12) 590000003 (-) 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 96 ออกฝึก096