อ.เพิ่มศักดิ์ พันธุ์แตง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon3603201
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Sect. 02

FMS307

3504801
การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางการบริหารธุรกิจ
Sect. 02

FMS301

Tue
Wed
Thu3604903
สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Sect. 01

FMS307

Fri3602103
การประยุกต์ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
Sect. 01

FMS306

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 650134941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 3603201 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 02 FMS307
2 Mon (9-10) 630434941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 3504801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางการบริหารธุรกิจ 02 FMS301
3 Thu (1-4) 660134941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 3604903 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 01 FMS307
4 Fri (6-9) 650434941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 3602103 การประยุกต์ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 01 FMS306