อ.ดร.พุทธินันทน์ บุญเรือง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon2594901
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
Sect. 01

A903

Tue2593101
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
Sect. 99

A903

Wed
Thu2592102
นโยบายสังคมกับการพัฒนา
Sect. 01

733

Fri2592501
ประชากรศาสตร์เพื่อการพัฒนา
Sect. 01

733

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 630449901 (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 2594901 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 01 A903
2 Tue (1-3) 590000003 (-) 2593101 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 99 A903
3 Thu (8-10) 650449901 (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 2592102 นโยบายสังคมกับการพัฒนา 01 733
4 Fri (1-3) 660449901 (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 2592501 ประชากรศาสตร์เพื่อการพัฒนา 01 733