อ.ดร.พุทธดี อุบลศุข
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue
Wed4062408
พลังงาน สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
Sect. 01

1146

Thu4063606
เทคโนโลยีสะอาด
Sect. 01

A307

Fri4064902
การวิจัยทางสิ่งแวดล้อม 2
Sect. 01

ENV102

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Wed (1-3) 590000001 (-) 4062408 พลังงาน สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ 01 1146
2 Thu (1-3) 650429401 (สิ่งแวดล้อม) 4063606 เทคโนโลยีสะอาด 01 A307
3 Fri (5-10) 630429401 (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 4064902 การวิจัยทางสิ่งแวดล้อม 2 01 ENV102