ผศ.ดร.พีระพล ขุนอาสา
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue4121205
อัลกอริทึมและการออกแบบโปรแกรม
Sect. 01

STA302

Wed
Thu4092603
เครื่องมือพื้นฐานสำหรับวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
Sect. 01

STA302

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (6-9) 650423801 (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 4121205 อัลกอริทึมและการออกแบบโปรแกรม 01 STA302
2 Thu (6-8) 650428701 (วิทยาการข้อมูล) 4092603 เครื่องมือพื้นฐานสำหรับวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 01 STA302