อ.พสิษฐ์สุธา มหายศนันท์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon2052201
ระบำมาตรฐาน
Sect. 01

816

Tue1004803
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
Sect. 26

ออกฝึก26

Wed2052204
โขน 1
Sect. 01

816

Thu2051104
การละครไทยและบุคคลสำคัญทางนาฏศิลป์
Sect. 01

815

2053204
โขน 2
Sect. 01

816

Fri2051201
นาฏศิลป์พื้นเมืองสี่ภาคและการแสดงท้องถิ่น
Sect. 01

815

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (6-9) 650318201 (นาฏศิลป์) 2052201 ระบำมาตรฐาน 01 816
2 Tue (12-12) 630318201 (นาฏศิลป์) 1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 26 ออกฝึก26
3 Wed (1-4) 650318201 (นาฏศิลป์) 2052204 โขน 1 01 ( TEACHER_2 ) 816
4 Thu (1-2) 660318201 (นาฏศิลป์) 2051104 การละครไทยและบุคคลสำคัญทางนาฏศิลป์ 01 815
5 Thu (6-9) 640318201 (นาฏศิลป์) 2053204 โขน 2 01 ( TEACHER_2 ) 816
6 Fri (5-7) 660318201 (นาฏศิลป์) 2051201 นาฏศิลป์พื้นเมืองสี่ภาคและการแสดงท้องถิ่น 01 ( TEACHER_2 ) 815