ผศ.ดร.พิมผกา ธรรมสิทธิ์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1101501
การบริหารจัดการชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา
Sect. 03

ED207

Tue1101501
การบริหารจัดการชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา
Sect. 01

ED924

1063301
การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
Sect. 03

ED307

Wed1101501
การบริหารจัดการชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา
Sect. 02

ED207

Thu
Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 640312803 (การประถมศึกษา) 1101501 การบริหารจัดการชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา 03 ED207
2 Tue (1-3) 640312801 (การประถมศึกษา) 1101501 การบริหารจัดการชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา 01 ED924
3 Tue (6-9) 650310301 (สังคมศึกษา) 1063301 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 03 ED307
4 Tue (6-9) 650318201 (นาฏศิลป์) 1063301 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 14 ED307
5 Wed (1-3) 640312802 (การประถมศึกษา) 1101501 การบริหารจัดการชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา 02 ED207