อ.พิภพ มณีจำนงค์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon0001210
ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล
Sect. 40

N134

0001210
ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล
Sect. 43

N133

Tue2553310
ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร
Sect. 01

เทคโน

Wed
Thu3603502
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล
Sect. 03

N131

3603502
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล
Sect. 04

N131

Fri
Sat2553310
ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร
Sect. 03

N132

Sun0001210
ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล
Sect. 44

N131

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 660486111 (รัฐประศาสนศาสตร์) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 40 N134
2 Mon (6-9) 660485011 (การจัดการ) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 43 N133
3 Tue (1-3) 640486111 (รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ)) 2553310 ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร 01 เทคโน
4 Thu (1-3) 650485012 (การจัดการ) 3603502 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล 03 N131
5 Thu (6-8) 650485011 (การจัดการ) 3603502 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล 04 N131
6 Thu (6-9) 660485012 (การจัดการ) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 23 N133
7 Sat (8-10) 652486111 (รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ)) 2553310 ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร 03 N132
8 Sun (8-10) 662185011 (การจัดการ) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 44 N131