ผศ.ดร.พิทักษ์ คล้ายชม
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon7012202
การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ
Sect. 01

EN502

Tue
Wed
Thu7014901
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
Sect. 01

EN502

Fri7013209
วิศวกรรมสมองกลฝังตัว
Sect. 01

EN502

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 640166801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 7012202 การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ 01 EN502
2 Thu (6-10) 630466801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 7014901 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 01 EN502
3 Thu (6-10) 640166801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 7014901 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 02 EN502
4 Fri (1-4) 650166801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 7013209 วิศวกรรมสมองกลฝังตัว 01 EN502