อ.พิชินี เดือนดาว ยาปัน
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1551114
หลักภาษาอังกฤษ
Sect. 02

ED404

1551232
การเขียนอนุเฉท
Sect. 02

A404

1004803
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
Sect. 05

ออกฝึก5

Tue
Wed
Thu1551232
การเขียนอนุเฉท
Sect. 01

1146

1551114
หลักภาษาอังกฤษ
Sect. 01

ED305

Fri1021207
ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
Sect. 02

ED305

1021207
ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
Sect. 01

ED305

1004803
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
Sect. 04

ออกฝึก4

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 660310202 (ภาษาอังกฤษ) 1551114 หลักภาษาอังกฤษ 02 ED404
2 Mon (6-8) 640310202 (ภาษาอังกฤษ) 1551232 การเขียนอนุเฉท 02 A404
3 Mon (13-13) 630310202 (ภาษาอังกฤษ) 1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 05 ออกฝึก5
4 Thu (1-3) 640310201 (ภาษาอังกฤษ) 1551232 การเขียนอนุเฉท 01 1146
5 Thu (1-3) 640310203 (ภาษาอังกฤษ) 1551232 การเขียนอนุเฉท 03 1146
6 Thu (5-7) 660310201 (ภาษาอังกฤษ) 1551114 หลักภาษาอังกฤษ 01 ED305
7 Fri (1-4) 660310202 (ภาษาอังกฤษ) 1021207 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 02 ( TEACHER_2 ) ED305
8 Fri (6-9) 660310201 (ภาษาอังกฤษ) 1021207 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 01 ( TEACHER_2 ) ED305
9 Fri (12-12) 630310201 (ภาษาอังกฤษ) 1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 04 ออกฝึก4