อ.พิชิต พวงภาคีศิริ
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon4134802
สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Sect. 01

ออกฝึก36

Tue
Wed4131101
หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
Sect. 01

STA304

Thu
Fri4123308
การเขียนโปรแกรมบนระบบเครือข่าย
Sect. 01

STA303

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (13-13) 630429701 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 4134802 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 01 ออกฝึก36
2 Wed (1-3) 660129701 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 4131101 หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 01 STA304
3 Wed (1-3) 660429701 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 4131101 หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 02 STA304
4 Fri (1-4) 640429701 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 4123308 การเขียนโปรแกรมบนระบบเครือข่าย 01 STA303