อ.พิชญาพร พีรพันธุ์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon3603201
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Sect. 01

FMS306

Tue
Wed3543115
การตลาดสื่อสังคม
Sect. 01

FMS402

Thu3604903
สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Sect. 02

IC207

Fri3603204
โครงสร้างข้อมูลและวิธีโปรแกรมทางธุรกิจ
Sect. 01

IC202

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 640434941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 3603201 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 01 FMS306
2 Wed (1-4) 630434921 (การตลาดดิจิทัล) 3543115 การตลาดสื่อสังคม 01 ( TEACHER_2 ) FMS402
3 Wed (1-4) 650134921 (การตลาดดิจิทัล) 3543115 การตลาดสื่อสังคม 02 ( TEACHER_2 ) FMS402
4 Thu (1-4) 630434941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 3604903 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 02 IC207
5 Fri (1-4) 660134941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 3603204 โครงสร้างข้อมูลและวิธีโปรแกรมทางธุรกิจ 01 IC202