อ.พันธุ์เอก ใจหลวง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon2071302
เทคโนโลยีดนตรีศึกษา
Sect. 01

จักรวาล

Tue2062709
ปฏิบัติการบันทึกเสียงดนตรี 1
Sect. 01

ไอยเรศ

2063410
ทักษะคีย์บอร์ด 5
Sect. 01

ดนตรี2

Wed2061439
ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วสากล 2
Sect. 01

ดนตรี

Thu2062409
ทักษะคีย์บอร์ด 3
Sect. 01

ดนตรี2

Fri2061409
ทักษะคีย์บอร์ด 1
Sect. 01

ดนตรี

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (5-8) 650313501 (ดนตรีศึกษา) 2071302 เทคโนโลยีดนตรีศึกษา 01 จักรวาล
2 Mon (6-9) 640443521 (ดนตรี(ดนตรีสากล)) 2063445 ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วสากล 5 01 ดนตรี
3 Tue (6-8) 640443521 (ดนตรี(ดนตรีสากล)) 2062709 ปฏิบัติการบันทึกเสียงดนตรี 1 01 ไอยเรศ
4 Tue (10-13) 640313501 (ดนตรีศึกษา) 2063410 ทักษะคีย์บอร์ด 5 01 ดนตรี2
5 Wed (1-4) 590000001 (-) 2061439 ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วสากล 2 01 ดนตรี
6 Thu (6-9) 650313501 (ดนตรีศึกษา) 2062409 ทักษะคีย์บอร์ด 3 01 ดนตรี2
7 Thu (6-9) 650443521 (ดนตรี(ดนตรีสากล)) 2062447 ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วสากล 3 01 ดนตรี
8 Fri (8-11) 660313501 (ดนตรีศึกษา) 2061409 ทักษะคีย์บอร์ด 1 01 ดนตรี