อ.พัทธชัย ปิ่นนาค
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue
Wed
Thu4032105
ระบบวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Sect. 01

STC302

Fri4031111
ชีววิทยาสำหรับครู 1
Sect. 01

STC402

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Thu (1-4) 650315301 (วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)) 4032105 ระบบวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ 01 ( TEACHER_2 ) STC302
2 Thu (1-4) 660451101 (เกษตรศาสตร์) 4031201 ชีววิทยาด้านพืช 01 ( TEACHER_2 ) STC301
3 Fri (1-4) 660310501 (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 4031111 ชีววิทยาสำหรับครู 1 01 STC402