อ.พัณนิดา อุปหนอง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1021206
การพัฒนาหลักสูตร
Sect. 05

ED406

1021206
การพัฒนาหลักสูตร
Sect. 06

ED406

Tue
Wed1023610
การจัดการเรียนรู้สำหรับครูสังคมศึกษา
Sect. 02

ED924

Thu1023610
การจัดการเรียนรู้สำหรับครูสังคมศึกษา
Sect. 01

ED307

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 650310301 (สังคมศึกษา) 1021206 การพัฒนาหลักสูตร 05 ED406
2 Mon (1-4) 650318201 (นาฏศิลป์) 1021206 การพัฒนาหลักสูตร 17 ED406
3 Mon (6-9) 650310302 (สังคมศึกษา) 1021206 การพัฒนาหลักสูตร 06 ED406
4 Mon (6-9) 650318001 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาจีน)) 1021206 การพัฒนาหลักสูตร 15 ED406
5 Wed (1-4) 640310302 (สังคมศึกษา) 1023610 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูสังคมศึกษา 02 ED924
6 Thu (6-9) 640310301 (สังคมศึกษา) 1023610 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูสังคมศึกษา 01 ED307