อ.ดร.พรรณนภา เชื้อบาง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon3523902
การวิจัยทางการบัญชี
Sect. 01

FMS104

Tue3523901
สถิติเพื่อการวิจัยทางการบัญชี
Sect. 01

FMS311

Wed
Thu3522102
การบัญชีต้นทุน
Sect. 01

FMS309

3522108
การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
Sect. 02

FMS104

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 650139801 (การบัญชี) 3523902 การวิจัยทางการบัญชี 01 FMS104
2 Tue (1-3) 640439801 (การบัญชี) 3523901 สถิติเพื่อการวิจัยทางการบัญชี 01 FMS311
3 Thu (1-3) 650439801 (การบัญชี) 3522102 การบัญชีต้นทุน 01 FMS309
4 Thu (5-7) 650139802 (การบัญชี) 3522108 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ 02 FMS104