ผศ.พนมพร ศิริถาพร
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue1073311
การจัดกิจกรรมงานสร้างสรรค์สำหรับครูปฐมวัย
Sect. 01

ED932

1073311
การจัดกิจกรรมงานสร้างสรรค์สำหรับครูปฐมวัย
Sect. 02

ED932

Wed
Thu1072207
การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย
Sect. 01

ED306

1073311
การจัดกิจกรรมงานสร้างสรรค์สำหรับครูปฐมวัย
Sect. 03

ED932

Fri1005801
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Sect. 94

ออกฝึก094

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-3) 640314001 (การศึกษาปฐมวัย) 1073311 การจัดกิจกรรมงานสร้างสรรค์สำหรับครูปฐมวัย 01 ED932
2 Tue (6-8) 640314002 (การศึกษาปฐมวัย) 1073311 การจัดกิจกรรมงานสร้างสรรค์สำหรับครูปฐมวัย 02 ED932
3 Thu (1-4) 650314001 (การศึกษาปฐมวัย) 1072207 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย 01 ED306
4 Thu (6-8) 640314003 (การศึกษาปฐมวัย) 1073311 การจัดกิจกรรมงานสร้างสรรค์สำหรับครูปฐมวัย 03 ED932
5 Fri (12-12) 590000003 (-) 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 94 ออกฝึก094