ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue4073415
วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข
Sect. 02

PH201

4073415
วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข
Sect. 01

PH203

Wed
Thu
Fri4073301
หลักการควบคุมโรค
Sect. 01

PH201

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-4) 650427902 (สาธารณสุขศาสตร์) 4073415 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข 02 PH201
2 Tue (6-9) 650427901 (สาธารณสุขศาสตร์) 4073415 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข 01 PH203
3 Fri (1-3) 640427901 (สาธารณสุขศาสตร์) 4073301 หลักการควบคุมโรค 01 PH201