ผศ.ดร.พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon4027101
เคมีพื้นฐานสำหรับนักเทคโนโลยีการอาหาร
Sect. 01

STA308

4027102
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐานสำหรับนักเทคโนโลยีการอาหาร
Sect. 02

STC206

Tue4027102
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐานสำหรับนักเทคโนโลยีการอาหาร
Sect. 01

STC206

Wed
Thu4024910
โครงการวิจัยทางเคมี
Sect. 01

STC202

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 660455801 (เทคโนโลยีการอาหาร) 4027101 เคมีพื้นฐานสำหรับนักเทคโนโลยีการอาหาร 01 STA308
2 Mon (5-8) 660455801 (เทคโนโลยีการอาหาร) 4027102 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐานสำหรับนักเทคโนโลยีการอาหาร 02 STC206
3 Tue (1-4) 660155801 (เทคโนโลยีการอาหาร) 4027102 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐานสำหรับนักเทคโนโลยีการอาหาร 01 STC206
4 Thu (1-6) 630425201 (เคมี) 4024910 โครงการวิจัยทางเคมี 01 STC202