อ.พงศกร สังข์เงิน
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue1102203
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในระดับประถมศึกษา
Sect. 02

A904

1102203
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในระดับประถมศึกษา
Sect. 01

A904

Wed4171203
การเคลื่อนไหวพื้นฐาน
Sect. 01

FMS105

Thu4171203
การเคลื่อนไหวพื้นฐาน
Sect. 02

GE1039

1043411
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
Sect. 99

ED307

Fri4171402
ทักษะและการจัดการเรียนรู้ว่ายน้ำ
Sect. 02

สระว่ายน้ำ

4171402
ทักษะและการจัดการเรียนรู้ว่ายน้ำ
Sect. 01

สระว่ายน้ำ

1004803
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
Sect. 12

ออกฝึก12

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-4) 650312802 (การประถมศึกษา) 1102203 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในระดับประถมศึกษา 02 A904
2 Tue (6-9) 650312801 (การประถมศึกษา) 1102203 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในระดับประถมศึกษา 01 A904
3 Wed (1-3) 660310801 (พลศึกษา) 4171203 การเคลื่อนไหวพื้นฐาน 01 FMS105
4 Thu (1-3) 660310802 (พลศึกษา) 4171203 การเคลื่อนไหวพื้นฐาน 02 GE1039
5 Thu (6-9) 590000003 (-) 1043411 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 99 ED307
6 Thu (6-9) 590000003 (-) 4172202 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา 99 ED306
7 Fri (1-3) 650310802 (พลศึกษา) 4171402 ทักษะและการจัดการเรียนรู้ว่ายน้ำ 02 สระว่ายน้ำ
8 Fri (6-8) 650310801 (พลศึกษา) 4171402 ทักษะและการจัดการเรียนรู้ว่ายน้ำ 01 สระว่ายน้ำ
9 Fri (12-12) 630310801 (พลศึกษา) 1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 12 ออกฝึก12