ผศ.ปิยวรรณ ปาลาศ
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue
Wed
Thu5071501
วิทยาการคำนวณสำหรับนักเทคโนโลยีการอาหาร
Sect. 01

เพาะเลี้ยง

Fri5071501
วิทยาการคำนวณสำหรับนักเทคโนโลยีการอาหาร
Sect. 02

วทอ208

5073503
วิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 1
Sect. 01

วทอ208

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Thu (6-9) 660155801 (เทคโนโลยีการอาหาร) 5071501 วิทยาการคำนวณสำหรับนักเทคโนโลยีการอาหาร 01 เพาะเลี้ยง
2 Fri (1-4) 660455801 (เทคโนโลยีการอาหาร) 5071501 วิทยาการคำนวณสำหรับนักเทคโนโลยีการอาหาร 02 วทอ208
3 Fri (6-9) 640455801 (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 5073503 วิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 1 01 วทอ208