ผศ.ดร.ปองขวัญ สร่างทุกข์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon2553302
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
Sect. 02

เทคโน

Tue
Wed
Thu1052101
จิตวิทยาเบื้องต้น
Sect. 01

N133

Fri
Sat2552309
มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ
Sect. 01

N132

Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 640486111 (รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ)) 2553302 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 02 เทคโน
2 Thu (5-7) 650486111 (รัฐประศาสนศาสตร์) 1052101 จิตวิทยาเบื้องต้น 01 N133
3 Sat (1-3) 652486111 (รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ)) 2552309 มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ 01 N132