อ.เกริกขจร รื่นณรงค์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue2081205
ทักษะเครื่องตีไทย 1
Sect. 01

ดนตรี

Wed
Thu2062333
ประวัติดนตรีตะวันตก
Sect. 01

ไอยเรศ

2063505
สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี
Sect. 01

ไอยเรศ

Fri2083205
ทักษะเครื่องตีไทย 5
Sect. 01

ดนตรี1

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (8-11) 660313501 (ดนตรีศึกษา) 2081205 ทักษะเครื่องตีไทย 1 01 ดนตรี
2 Thu (1-3) 660443521 (ดนตรี(ดนตรีสากล)) 2062333 ประวัติดนตรีตะวันตก 01 ไอยเรศ
3 Thu (5-7) 660443521 (ดนตรี(ดนตรีสากล)) 2063505 สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี 01 ไอยเรศ
4 Fri (10-13) 640313501 (ดนตรีศึกษา) 2083205 ทักษะเครื่องตีไทย 5 01 ดนตรี1