อ.ประดิพัทธ์ วิรามร
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue2021216
วาดเส้นพื้นฐาน
Sect. 01

ศิลปะ4

Wed2021120
กายวิภาค
Sect. 01

ศิลปะ2

Thu2022202
วาดเส้นสร้างสรรค์
Sect. 01

ศิลปะ2

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (6-9) 660445701 (ทัศนศิลป์) 2021216 วาดเส้นพื้นฐาน 01 ศิลปะ4
2 Wed (1-4) 650445701 (ทัศนศิลป์) 2021120 กายวิภาค 01 ศิลปะ2
3 Thu (1-4) 650445701 (ทัศนศิลป์) 2022202 วาดเส้นสร้างสรรค์ 01 ศิลปะ2