อ.ดร.ปฐมพงศ์ อยู่จำนงค์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1031702
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
Sect. 05

ED402

Tue
Wed
Thu1031702
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
Sect. 12

ED401

1093606
การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
Sect. 01

ED403

Fri1092602
การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
Sect. 01

ED407

1092601
การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
Sect. 01

ED403

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (6-9) 640310802 (พลศึกษา) 1031702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 05 ED402
2 Thu (1-4) 650312802 (การประถมศึกษา) 1031702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 12 ED401
3 Thu (6-9) 640313901 (คอมพิวเตอร์) 1093606 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 01 ED403
4 Fri (1-4) 640315401 (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์) 1092602 การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 01 ED407
5 Fri (6-9) 650313901 (คอมพิวเตอร์) 1092601 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 01 ED403