อ.ดร.เบญจมาศ เกิดมาลัย
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue
Wed4171401
ทักษะและการจัดการเรียนรู้กรีฑา
Sect. 02

IC305

Thu4171103
รากฐานพลศึกษา ปรัชญาและหลักการพลศึกษา
Sect. 01

GE1038

4171103
รากฐานพลศึกษา ปรัชญาและหลักการพลศึกษา
Sect. 02

GE1039

4171401
ทักษะและการจัดการเรียนรู้กรีฑา
Sect. 01

A402

Fri1023623
การจัดการเรียนรู้สำหรับครูพลศึกษา
Sect. 02

STA109

1023623
การจัดการเรียนรู้สำหรับครูพลศึกษา
Sect. 01

STA108

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Wed (1-3) 660310802 (พลศึกษา) 4171401 ทักษะและการจัดการเรียนรู้กรีฑา 02 IC305
2 Thu (1-3) 660310801 (พลศึกษา) 4171103 รากฐานพลศึกษา ปรัชญาและหลักการพลศึกษา 01 GE1038
3 Thu (5-7) 660310802 (พลศึกษา) 4171103 รากฐานพลศึกษา ปรัชญาและหลักการพลศึกษา 02 GE1039
4 Thu (8-10) 660310801 (พลศึกษา) 4171401 ทักษะและการจัดการเรียนรู้กรีฑา 01 A402
5 Fri (1-4) 640310802 (พลศึกษา) 1023623 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูพลศึกษา 02 STA109
6 Fri (6-9) 640310801 (พลศึกษา) 1023623 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูพลศึกษา 01 STA108