อ.บูรณพงษ์ โกเสนารักษ์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue1553215
การนำเสนองานด้วยภาษาอังกฤษ
Sect. 01

1145

0001103
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Sect. 30

GE1032

Wed1552405
วรรณกรรมอเมริกัน
Sect. 01

A206

Thu
Fri1554607
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
Sect. 01

1142

1552303
การแปลวรรณกรรมอเมริกัน
Sect. 01

GE1032

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-4) 630440201 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษ)) 1553215 การนำเสนองานด้วยภาษาอังกฤษ 01 1145
2 Tue (1-4) 630440211 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล)) 1553215 การนำเสนองานด้วยภาษาอังกฤษ 02 1145
3 Tue (6-9) 650311101 (เกษตรศาสตร์) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 GE1032
4 Tue (6-9) 650313901 (คอมพิวเตอร์) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 31 GE1032
5 Wed (1-3) 650440201 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษ)) 1552405 วรรณกรรมอเมริกัน 01 A206
6 Fri (1-4) 630440201 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษ)) 1554607 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 01 1142
7 Fri (1-4) 630441801 (การท่องเที่ยว) 1554607 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 02 1142
8 Fri (6-8) 650440211 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล)) 1552303 การแปลวรรณกรรมอเมริกัน 01 GE1032