อ.ดร.บุญลอย จันทร์ทอง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon2063439
ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองสากล 5
Sect. 01

ดนตรี

Tue2063332
การบริหารจัดการดนตรีสนามวงโยธวาทิต
Sect. 01

ไอยเรศ

2061432
ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองสากล 1
Sect. 01

ดนตรี2

2063404
ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 5
Sect. 01

ดนตรี2

Wed
Thu2062334
หลักการโยธวาทิต
Sect. 01

เยี่ยมวิมาน

2062403
ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3
Sect. 01

ดนตรี2

Fri2061403
ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1
Sect. 01

ดนตรี

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (6-9) 640443521 (ดนตรี(ดนตรีสากล)) 2063439 ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองสากล 5 01 ดนตรี
2 Tue (1-4) 640443521 (ดนตรี(ดนตรีสากล)) 2063332 การบริหารจัดการดนตรีสนามวงโยธวาทิต 01 ไอยเรศ
3 Tue (6-9) 660443521 (ดนตรี(ดนตรีสากล)) 2061432 ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองสากล 1 01 ดนตรี2
4 Tue (10-13) 640313501 (ดนตรีศึกษา) 2063404 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 5 01 ดนตรี2
5 Thu (1-3) 650443521 (ดนตรี(ดนตรีสากล)) 2062334 หลักการโยธวาทิต 01 เยี่ยมวิมาน
6 Thu (6-9) 650313501 (ดนตรีศึกษา) 2062403 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3 01 ดนตรี2
7 Thu (6-9) 650443521 (ดนตรี(ดนตรีสากล)) 2062441 ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองสากล 3 01 ดนตรี
8 Fri (8-11) 660313501 (ดนตรีศึกษา) 2061403 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1 01 ดนตรี