อ.ดร.บรรจง เชื้อเมืองพาน
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1022305
สะเต็มศึกษา
Sect. 03

GE1023

Tue
Wed1022304
วิทยาการจัดการเรียนรู้
Sect. 03

A401

Thu1022305
สะเต็มศึกษา
Sect. 01

A208

Fri1022306
สะเต็มศึกษาสำหรับเด็กประถมศึกษา
Sect. 01

A904

1022306
สะเต็มศึกษาสำหรับเด็กประถมศึกษา
Sect. 02

GE10310

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 650310501 (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 1022305 สะเต็มศึกษา 03 GE1023
2 Wed (1-4) 650310501 (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 1022304 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 03 A401
3 Thu (1-4) 640315201 (วิทยาศาสตร์(เอกเคมี)) 1022305 สะเต็มศึกษา 01 A208
4 Thu (1-4) 640315301 (วิทยาศาสตร์(เอกชีววิทยา)) 1022305 สะเต็มศึกษา 02 A208
5 Fri (1-4) 640312801 (การประถมศึกษา) 1022306 สะเต็มศึกษาสำหรับเด็กประถมศึกษา 01 A904
6 Fri (6-9) 640312802 (การประถมศึกษา) 1022306 สะเต็มศึกษาสำหรับเด็กประถมศึกษา 02 GE10310